Polgármester: Turi Balázs (FIDESZ-KDNP)

Képviselő-testület összetétele: 6 képviselő (1 FIDESZ-KDNP, 5 független)

weboldal: www.bakonycsernye.hu

 

Lakosság

2952 fő

Terület

38,13 km2

 
Leírás – Történelemi ismertető:

Bakonycsernye a Közép-dunántúli középhegység ÉK-i peremén a Gaja-patak völgyében található, mintegy 5 km hosszú, közel 3300 főt számláló település. Történészek és nyelvészek a község nevét "Cerny"-fekete jelentésű szláv szóból származtatják. A Bakony előnevet az 1913. évi országos rendezéskor kapta, addig "Csernye" néven szerepelt. Veszprém vármegyéhez tartozott 1956. április 1-ig, amikor Fejér vármegyéhez, a móri járáshoz csatolták.

A középkori Csernye említése 1341-ben történik először, ahol az Újlakiak jobbágyain kívül néhány kisnemesi család is élt már. A török idők alatt Csernye és települései elnéptelenedtek, a fejlődés megtorpant, a környezet ősvadon képét nyeri vissza. Csernye újraépítése a Nyitra és Trencsén vármegyei felvidéki szlovákokkal 1724-1726 között több lépcsőben történt, hozva az erdőművelés szakmai fogásait, a föld és szőlőművelés alapjait, valamint a szlovák anyanyelvet is a berencsi és csejtei uradalmakból. Bátorkő urai, a Zichy grófok biztosították a lutheránus vallás gyakorlását, templomot és iskolát építhettek, megindult a fejlődés, és 1730-ban a lakosság száma már elérte a 300 főt. Az első kőtemplomot 1785-86-ban építették.

A móri földrengés 1810-ben Csernyén is nagy riadalmat okozott, több ház és a templom is megsérült. Csernye a XIX. század elején Veszprém vármegye legnépesebb faluja volt, ekkor a lakosság 80%-a lutheránus, 20%-a katolikus volt, a szlovákok és magyarok békében éltek egymás között.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc móri ütközetét a környező dombokról figyelték és izgulták végig a csernyeiek. 1862-ben a falu egy része tűzvészben leégett, a tűzben a templom harangjai is elolvadtak, és igen nagy károk keletkeztek. Az újjáépítés során kerültek a templomba a még ma is használatos padok, így a templom befogadóképessége is 800 főre emelkedett. A Silbermann felépítésű orgona 1867-ben készült egy felvidéki brezovai orgonakészítő műhelyében, csak néhány ilyen orgona található az országban. Ez időben a csernyei gazdasági adottságok már elég mostohák voltak, így fejlődésnek indult a háziipar, kézművesség, a fonás, szövés, a kosárkötés. Az itt készült kosarakkal a fél Dunántúlt ellátták. A tőkés fejlődés során a Zichy gróf család végleg kiszorult Csernyéről és a környező pusztákról.

Az I. világháború mozgósítási parancsa a falu férfilakosságát nagyszámban érintette, a nagy többség az olasz frontokon harcolt, és ott is veszett el. 1920-ban megkezdődik a szénbányászás a környéken - Szarvasbükk, Kisgyón - majd Bodajkig keskenynyomtávú vasutat építenek a szén szállítására. Bakonycsernye bányászközséggé fejlődött. A falu az elsők között kap villanyvilágítást, gyógyszertárat, orvost, a Gaja-patak völgyében több vízimalom is épül.

A II. világháború helyi harcai 1945. március 20-21-én zajlottak a német és szovjet alakulatok között, a település március 21-én felszabadult. Az 1947-48. évi magyar-szlovák lakosságcsere a települést is érintette. Közel 500 fő települt át, és 40 fő érkezett.

Az 1950-es években megépül és termelni kezd a balinkai szénbánya, amely igen sok csernyei családfenntartónak ad további munkalehetőséget. 1970. július 10-én nagy árvíz pusztít a településen, a Gaján lévő valamennyi híd megrongálódott, néhányat újjá kellett építeni.

A községnek jól felszerelt 300 tanulót befogadó iskolája van, 2 óvodája 150 gyermek elhelyezésére képes. A művelődési ház és könyvtár, a zeneiskola jól szolgálják a község igényeit. A sport és szabadidős tevékenység a község életében igen meghatározó, és már 50 éves múltra tekint vissza. A 800 m2 alapterületű iskolai tornacsarnok az év minden szakában jól kihasznált. Az 1994. évi országos önkormányzati választásokon megválasztásra került a helyi Szlovák Kisebbségi önkormányzat is, felvállalva a hagyományőrzést és szlovák nyelvápolást. A község önkormányzatai 1997-ben avatták a település címerét és zászlaját.

Bakonycsernye 2018. január 1-jétől nagyközség.

 

Bakonycsernye nevezetességei:

Az evangélikus templom késő barokk épület, a 275. évforduló alkalmából az evangélikus egyház és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat márvány emléktáblát állított a település evangélikus lelkészeinek, amely a templomban megtekinthető.

Bakonycsernye nevezetességei közé tartozik továbbá a Bányász emlékpark, a 18. századi katolikus templom és a 19. századi tornácos parasztházak, az 1848-as emlékmű, és a háborús áldozatok emlékműve a Pacmán hegyen, a 2. világháborús áldozatok bronz emléktáblája a brezovai temető halottasházán és a Csikling vár rommaradványai, melyek Bakonycsernyétől 4 km-re találhatóak.

Bakonycsernye híres szülöttei:

  • Simek Péter labdarúgó
  • Kisteleki Margit (Kiss Margit) selyemfestő művész
  • Hegyi Imre néprajzkutató
  • Simek Valéria költő

 

 

Helyi fejlesztések, projektek

Óvoda fejlesztés

A Magyar Falu Programnak köszönhetően a Rózsa utcai óvodába egy játszóvár került telepítésre.  Költsége: 5 000 000 Ft.

 

Útfelújítás

A Magyar Falu Programnak köszönhetően a Rózsa utca I. szakaszának felújítása valósul meg.

Költsége: 31 000 000 Ft.

 

Záportározó építése

Kormányzati támogatással valósul meg a súri vízfolyás mentén egy záportározó építése és a Súri-patak mederrendezése. Költsége: 360 000 000 Ft.

 

Parkoló kialakítása

A Magyar Falu Program támogatásával a Rákóczi utca 60. szám alatt lévő bontásra kötelezett épületet az önkormányzat megvásárolta, mely aztán bontásra került és a helyére egy murvás parkoló került kialakításra. Költsége: 13 000 000 Ft.

 

Útfelújítás

A Magyar Falu Program keretében a Kuruc utca I. szakasza került felújításra.

Költsége: 30 000 000 Ft.

 

Járdaépítés

A Magyar Falu Programnak köszönhetően új járda épült a Petőfi Sándor 27. és a Rózsa utca 67. közötti szakaszon. Költsége: 18 200 000 Ft.

 

Óvoda udvar fejlesztés

A Magyar Falu Program keretében új játszóvár és fészekhinta telepítése valósult meg.

Költsége: 5 000 000 Ft.

 

Orvosi eszköz fejlesztés

A Magyar Falu Program keretében az I. és a II. számú orvosi rendelő eszközállományának fejlesztése valósult meg.  Költsége: 3 338 989 Ft.

 

Árok helyreállítása

A kapott támogatásból az önkormányzat a Deák utca árokrendszerének helyreállításáról gondoskodott. Költsége: 25 213 382 Ft.

 

Sportpark kialakítása

Az Egészség Sportpark keretében új sportpark kialakítása valósult meg a sportpálya területén.

Költsége: 13 345 807 Ft.

 

Hivatal belső felújítása

A kapott támogatásból az Önkormányzati Hivatal épületének belső felújítása, burkolatcseréje, fűtéskorszerűsítése, vizesblokk felújítása és eszközbeszerzése valósult meg.

Költsége: 30 113 400 Ft.

 

Járda felújítás

A kapott támogatásnak köszönhetően a Rózsa utca 75-98. közötti járdaszakasz felújítása valósult meg. Költsége: 19 200 000 Ft.

 

Bercsényi utca út - és járdafelújítása

A kapott támogatásból a Bercsényi utca sportpályához vezető útjának felújítása és járdafelújítása valósult meg. Költsége: 17 080 537 Ft.

 

ASP informatikai fejlesztés

Kormányzati támogatással valósult meg az ASP rendszer bevezetése a korszerű és magas szintű közigazgatási e-ügyintézés érdekében. Költsége: 7 313 408 Ft.

 

Ifjúsági utca helyreállítása

A kapott támogatásból az Ifjúság utca aszfalt burkolatának helyreállítása valósult meg.

Költsége: 44 000 000 Ft.

 

Közlekedésfejlesztés

Kormányzati támogatásnak köszönhetően járdafelújítás valósult meg a Petőfi utcában és a Rákóczi utcában. A közösségi közlekedési módok fejlesztéséhez átépítésre kerültek azok a buszöblök/peronok, amelyek burkolata erősen leromlott és keresztmetszeti kialakítása nem felel meg, továbbá felújításra kerültek a kapcsolódó közművek is. A projekt fő közlekedési elemei:

  1. Rákóczi u – Dózsa György utca - Fenyő utca gyalogátkelőhely létesítése, buszmegállóperon átépítés, járda felújítása, sárrázó burkolat építése
  2. Rákóczi u – Bercsényi utca gyalogátkelőhely létesítése, buszöböl átépítése, járda felújítása/építése, kerékpár támasz építése

III. Petőfi Sándor utca gyalogátkelőhely létesítése, járda felújítása

  1. Kisgyón felé vezető utcában kerékpárnyom felfestése, kerékpárút építése, kerékpár támasz építése, járda felújítása/építés. Költsége: 104 217 440 Ft.

 

Akác utcai vízrendezés IV. ütem

A kapott támogatásból az önkormányzat gondoskodott a csapadékvízelvezető árkok helyreállításáról, járdafelújításról és útfelújításról. Költsége: 151 126 930 Ft.

Bakonycsernyei Családsegítő Szolgálat Infrastruktúrájának Fejlesztése

Kormányzati támogatásnak köszönhetően az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, belső átalakítások és szivárgó rendszer kiépítése valósult meg. Az energiatakarékosság szempontja miatt fűtéskorszerűsítés is megvalósult, továbbá bútorok, informatikai eszközök, kerékpárok és motorkerékpár beszerzéséről is gondoskodott az önkormányzat. Költsége: 25 606 269 Ft.

 

Bóbita Óvoda - Mini bölcsőde kialakítása, energetikai fejlesztése

Kormányzati támogatásból valósult meg az Óvoda épület korszerűsítése és a fűtési energiaigény csökkentése, mely az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével, a fűtési rendszer részleges korszerűsítésével és akadálymentesítéssel érhető el. A projekt keretein belül a homlokzati, padlásfödém szigetelés és nyílászáró csere valósult meg, csökkentve az épület hőveszteségét, mely kihatással van a fenntartási költségek csökkenésére. Költsége: 57 800 000 Ft.

 

Tanulást segítő infrastruktúra fejlesztés

A kapott támogatásból új burkolatok, belső nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása, fűtéskorszerűsítés valósult meg a Kultúrházban.

A projekt megvalósítása során tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiségek kialakítása volt a cél. A település központjában helyezkedik el a Művelődési Ház, melynek épülete szűkösnek és kevésnek bizonyult a számos program megvalósításához. A fejlesztés tárgyát képező Kultúrház Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében működik. A Kultúrház belső felújítása során a padlóburkolat bontásra kerül és új padozat kerül kialakításra, a nagyteremben sportpadló készül, a belső nyílászárók cserére kerülnek, a vizesblokk felújításra kerül és akadálymentes vizesblokk került kialakításra. A falak kijavítása és festése is megvalósult, továbbá a projektarányos akadálymentesítés is megtörtént az előírásoknak megfelelően. Költsége: 25 512 592 Ft.

 

Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése

Kormányzati támogatással valósult meg a Kultúrház külső nyílászárócseréje, hőszigetelése, akadálymentesítése. Költsége: 47 922 166 Ft.