Polgármester: Gáll Attila (független)

Képviselő-testület összetétele: 6 képviselő (5 független, 1 FIDESZ-KDNP)

weboldal: https://iszkaszentgyorgy.hu/

 

Lakosság

1940 fő

Terület

26,27 km²

 

Leírás – Történelemi ismertető

Iszkaszentgyörgy már a honfoglalást megelőző évezredekben is lakott hely volt, bronzkori település nyomait tárták fel a község területén. Feltételezések szerint Várpalota, Csór irányából Iszkaszentgyörgyön keresztül egy római időkben épített út vezethetett, amely Magyaralmás, Csákberény és Csákvár felé haladt. A Római Birodalom összeomlását követő évszázadokban hun, avar és germán népek telepedtek meg ezen a területen.

A település nevét 1193-ban említi először egy írásos forrás Izca néven. Ezekben az időkben a település helyén 3 falu, Iszka, Szentgyörgy és Atya állt. Szentgyörgy neve a 14. században bukkan fel, Zent gyurgh formában, ezt követően megtalálható volt pl. Zentgurch, Zenthgyurgh, Zentgurch, Zengugh, Zenthgyorgy, Zentgowrgh, Zenthgyewrgh majd Senthgergh neveken. 1590-ben Szent Giorg néven szerepel. Az 1691-es községi körpecséten már a teljes neve szerepel: „ISKA ZENT GIORG 1691”. 1702-ben Zent György ad Iscam, 1707-ben Pagus Isca Szent-György, az 1715. évi összeírásban pedig Iczva Szent György alakban fordul elő a falu neve.

1735-ben teszik az első említést az iszkaszentgyörgyi kastélyról, melyet Amadé Antal építtetett, majd 1800-ban az Amadék eladták a kastélyt Bajzáth József veszprémi püspöknek. Bajzáth György (1791-1869), Fejér vármegye alispánja, jelentős építkezéseket folytatott. Tőle a kastélyt lánya örökölte, aki gróf Pappenheim Sándorhoz ment feleségül. A következő jelentős kastélyátépítés Pappenheim Siegfried nevéhez fűződik. Felesége, gróf Károlyi Erzsébet (gróf Károlyi Mihály nővére) hozományából a nyugati melléképületet teljesen újjáépíttette Gabriel Seidl tervei alapján, s ez az építkezés 1908-ra fejeződött be. A második világháborút követően az üresen maradt épületet a szovjet csapatok kórháznak rendezték be, majd az épületet görög menekültek lakták. Ezt követően rövid ideig üdülő volt, majd az ’50-es évek végén a Bauxitbánya Vállalat munkásszállót működtetett benne. A ’60-as évek elején a községi tanács kezelésébe került, itt működött a tanácsi hivatal, a rendőrőrs, a gyógyszertár, a postahivatal, egy vegyesbolt, a művelődési ház helyet kapott klubokkal, könyvtárral, mozival. 1985-ben megkezdték az épület felújítási munkálatait, lecserélték a teljes tetőszerkezetet. 1995-ben az önkormányzati hivatal kiköltözésével a teljesen felújított barokk szárny üressé vált és a Kincstári Vagyonkezelő Intézet kezelésébe került.

A kastélypark építése Bajzáth György nevéhez fűződik, aki angliai utazásának tapasztalatai alapján építtette a parkot. Szimmetrikus elrendezés, geometrikus terepformák, nyírt sövények, bokrok, fasorok és sok-sok kerti építmény (támfalak, lépcsők, medence, diadalív) jellemezték a kertrészt.

A falu belterületétől nem messze tört fel a Duzzogó forrás 28 °C-os vizével, ami fölé 1908-ban Pappenheim Siegfried fürdőépületet terveztetett, de ez ekkor nem épült meg, csak a két világháború között, akkor is szerényebb formában, de ez is impozáns volt. A fürdő még az 50-es években is működött, majd a helyi bauxitbányászat következtében a fürdőt tápláló forrás elapadt, a létesítmény teljesen tönkrement.

A község első temploma valószínűleg a mai református templom elődje volt, a második 1392-ben épült fel, amit a Szentgyörgyi család nyomban le is romboltatott, hogy köveiből Szentgyörgyön építsen új szentegyházat.

A katolikus egyház újjászerveződése az Amadék nevéhez köthető, ők építtették a török utáni első katolikus templomot 1728-31 között a mai katolikus templom helyén. 1824-25-ben új templom építésének munkálatai indultak meg. Jelentősebb renováláson 1940-ben esett át a templom. A II. világháború alatt leégett a templom tetőzete és a torony csigalépcsőzete. 1870-ben új orgona került a kórusra. A templomi ünneplések mellett igen látványosak voltak az utcákon végigvonuló körmenetek, melyek a földesúri kápolnához vezettek.

 

Iszkaszentgyörgyön született Márton József (1771–1840) nyelvész, szótáríró, a Magyar Hírmondó és a Magyar Kurír szerkesztője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

 

Helyi fejlesztések, projektek

 • Önkormányzati hivatal felújítása

A Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzati hivatal épületének tetőcseréje valósult meg. Költsége: 6 720 000 Ft.

 • Településkép javítása

A Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzat ingatlant vásárolt, hogy annak új funkciójával a közösséget szolgálja. Költsége: 5 000 000 Ft.

 • Telkek közművesítése

A Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzat négy db telek közművesítéséről gondoskodik a Magtár utcában és azt fiatal családok részére kínálja megvételre.

Költsége: 15 000 000 Ft.

 • Óvoda felújítása

A Magyar Falu Program keretében az óvoda keleti szárnyán lévő tető felújítása valósult meg. Költsége: 15 000 000 Ft.

 • Tanyagondnoki busz

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat egy falubusz beszerzéséről gondoskodott az iszkaszentgyörgyi tanyagondnoki feladatok ellátása érdekében.

Költsége: 15 000 000 Ft.

 • Nemzeti és helyi identitás

A Magyar Falu Program keretében az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tetőterének beépítése valósult meg, támogatva ezzel a civileket és az egyesületeket.

Költsége: 20 000 000 Ft.

 • Óvoda felújítása

A Magyar Falu Program keretében az óvoda kerítésének cseréje valósult meg, esztétikai és balesetmegelőzési szempontok figyelembevételével. Költsége: 4 900 000 Ft.

 • Külterületi közutak fejlesztése

Kormányzati támogatással az önkormányzat gondoskodott a Somosmál zártkert útjainak aszfaltozásáról. Költsége: 45 900 000 Ft.

 • Orvosi eszközök beszerzése

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat az Egészségházban található fogorvosi rendelőbe vásárolt orvosi eszközöket. Költsége: 3 000 000 Ft.

 • Helyi piac létesítése

Kormányzati támogatással a település kedvező adottságait kihasználva helyi termelői piac kialakítására kerül sor. A projekt célja egy 223 m2 fedett piac létrehozása, 76 m2 kiszolgáló helyiséggel, 38 elárusító hellyel és jó parkolási lehetőséggel, könnyű megközelíthetőséggel, szociális blokkal, az esőtől, napfénytől védett fedett helyen. A szociális blokkban két tároló helyiség kerül kialakításra, melyekből az egyiket hatósági munkára, a másikat pedig gombavizsgálat céljára is igénybe lehet venni. Költsége: 66 742 962 Ft.

 • Minibölcsőde fejlesztése

Kormányzati támogatásnak köszönhetően az önkormányzat egy felújított parasztházban gondoskodik két csoportos minibölcsőde létrehozásáról, mintegy 16 férőhellyel.

Költsége: 48 000 000 Ft.

 • Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Kormányzati forrásnak köszönhetően az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő hivatal, egészségház, orvosi rendelő és sportpálya öltöző épületkorszerűsítése és a fűtési energiaigény csökkentése valósult meg.

Költsége: 76 000 000 Ft.

 • Iszkaszentgyörgy település járdahálózatának fejlesztése I. ütem

A Magyar Falu Program keretében Iszkaszentgyörgyön az Iszkai út, a Vörösmarty utca és Kossuth utca járdáinak felújítására kerül sor. Az elavult, ’80-as években lerakott 80 cm szélességben lefektetett járdalapok helyett új térköves, 120 cm szélességű járda kialakítására kerül sor. A beruházás része az iszkaszentgyörgyi járdahálózat több évre tervezett felújításának, bővítésének, amelynek első ütemeként valósul meg a projekt és amelynek a következő években folytatása következik. Költsége: 5 000 000 Ft.

 • Térségi szociális szolgáltató központ kialakítása Iszkaszentgyörgyön

Kormányzati támogatással egyes szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatások újultak meg: így étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás. A fejlesztés során a volt orvosi rendelő és orvos lakás hasznosítása valósult meg, teljes körű fizikai akadálymentesítéssel. Az épületben kialakításra került egy teakonyha, mely az étkeztetés higiénikus lebonyolításához járul hozzá. A ház hátsó részében egy közösségi tér került kialakításra, mely lehetőséget ad az idősek klubjának és egyéb civil, a szociális gondozásban tevékenykedő szervezetek szabadidős tevékenységének. Költsége: 81 800 000 Ft.