Polgármester: Murányi Marianna (független)

Képviselő-testület összetétele: 6 képviselő (5 független, 1 FIDESZ-KDNP)

weboldal: www.kincsesbanya.hu

 

Lakosság

1451 fő

Terület

10,87 km2

 

 

Leírás – Történelemi ismertető:

Kincsesbánya Fejér megye északnyugati részén helyezkedik el, Székesfehérvártól mintegy 15 km-re. Déli és nyugati irányból a Bakony, északról és keletről a Móri-árok, valamint a Fejér megyei Sárrét északi nyúlványai határolják. A település földrajzi centruma a Szeghegy (241 m) és az ezt övező (kisebb-nagyobb dombokra települt) házak. Ez a települési jelleg, váltakozó felszínűvé teszi a többutcás, szórt települést, és egyben különleges természeti szépséget is ad a községnek.

A Kincsesbánya név utal egyrészt a bauxitbányászatra, másrészt a Kincses név a község déli határában lévő Kincses heggyel és a hasonló hangzású őstelepüléssel kapcsolatos. A hegy lapos köveiről nyerte a nevét, ugyanis a pénzérme alakú lapos kövek az eocénkori tengerek egysejtű meszesházú élőlényeinek megkövesedett maradványai, melyek tömegével találhatók Felső-Kincses település szántóföldjein. Az elmesélések szerint a kis köveket a nép egykor Szent László pénzének hitte.

Fontos megemlíteni, hogy a felszín alatt a bauxiton kívül, főleg a mészkő jellemző. A felszín alatti rétegekben az ásványokon kívül jelentős mennyiségű ivóvíz minőségű karsztvízkészlet is található, ami folyamatosan újra képződik, ezért a település és környéke hidrogeológiai övezet. A felszín alatti vízkészlet másik része termálvíz, amely szintén ivóvíz minőségű. A felszín feletti vízkészlet jelentős részét a Gaja-patak képezi, amelynek ősi ága táplálja a településtől 2 km-re található fehérvárcsurgói víztárolót. Ennek területe a vízborítástól függően 65-150 ha, befogadóképessége 2-5 millió m3. A tároló jelenleg vízgazdálkodási célokat szolgál, északi-északnyugati irányban erdő övezi, amelyen természetes módon kialakult ösvények vannak, amit a kirándulók sétáló utakként használnak.

 

Helyi fejlesztések, projektek

  • Játszótér fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében a Kossuth utcai közterületi játszótér fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése valósul meg. Költsége: 4 977 511 Ft.

  • Ingatlan vásárlása közösségi célokra

A Magyar Falu Program keretében a Kincsesbánya 1569/1 helyrajzi számon fekvő ingatlan kerül megvásárlásra, melyet Kincsesbánya Község Önkormányzata az épület felújítása, korszerűsítése után közcélra kíván hasznosítani. Költsége: 4 999 989 Ft.

  • Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

A Magyar Falu Program keretében Kincsesbánya Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását biztosító traktor, homlokrakodó, tolólap, pótkocsi és szárzúzó beszerzését valósítja meg.

Költsége: 14 999 995 Ft.

  • Járdafelújítás

A Magyar Falu Program keretében a Kincsesi utca, Ifjúság utca és Árpád utca közötti járdaszakaszok kerültek felújításra. Költsége: 4 470 975 Ft.

  • Útfelújítás

A fejlesztés keretében a Somosmáli utca felújítása valósult meg. Költsége: 7 207 693 Ft.

  • ASP központhoz való csatlakozás

Kormányzati támogatással valósult meg az ASP rendszer bevezetése a korszerű és magas szintű közigazgatási e-ügyintézés érdekében. Költsége: 6 000 000 Ft.

  • Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Kormányzati támogatással Kincsesbánya Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő Polgármesteri Hivatal, Egészségház és Meseház Óvoda Napraforgó Tagóvoda épületek korszerűsítése és a fűtési energiaigény csökkentése valósult meg, az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével, illetve a fűtési rendszer teljes korszerűsítésével. A Polgármesteri Hivatal és az Egészségház esetében az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje, lapostető hő, és vízszigetelése, az épület akadálymentesítése, fűtési rendszer korszerűsítése, mesterséges szellőzés kialakítása valósult meg. A Meseház Óvoda Napraforgó Tagóvoda esetében az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje, a padlásfödém szigetelése, lapostető hőszigetelése, az épület akadálymentesítése, fűtési rendszer korszerűsítése, mesterséges szellőzés kialakítása megvalósult. Költsége: 70 371 000 Ft.

  • Kerékpárút kialakítása Kincsesbányán

A projekt célja kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztés megvalósítása, mellyel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztés fog megvalósulni. A kormányzati támogatásnak köszönhetően a kerékpárút több turisztikai jelentőséggel bíró létesítményt érint és általa biciklivel elérhetővé válnak a település központi funkciókkal rendelkező részei. Költsége: 80 000 000 Ft.

  • Bakonyi rendezvények támogatása

A kapott kormányzati támogatásból a 2018. évi Bányásznap rendezvényhez szükséges infrastruktúrát biztosította az önkormányzat. Költsége: 563 000 Ft.

  • Közterületek karbantartása

Kormányzati támogatásnak köszönhetően az önkormányzat 7 db település-üzemeltetéshez szükséges gép, eszköz beszerzését valósította meg, így pl. láncfűrészt, áramfejlesztőt, fűnyíró traktort és utánfutót, ágvágót és benzinmotoros szivattyút vásárolt.

Költsége: 3 000 000 Ft.