Polgármester: Nyikos László (Fidesz-KDNP-Szeretem Polgárdit Egyesület)

Képviselő-testület összetétele: 8 képviselő (4 fő független, 4 fő Szeretem Polgárdit Egyesület)

weboldal: www.polgardi.hu

 

Lakosság

6917 fő

Terület

72,16 km2

 

Leírás – Történelemi ismertető:

Polgárdi a megye délnyugati részén fekszik, a Balaton keleti végétől mintegy 12 kilométerre.

Számos őskori és ókori lelet került elő a településről, ugyanakkor a történészek szerint település nyomai nem fellelhetőek. Ebből a kutatók azt a következtetést vonják le, hogy a környék fontosabb vándorlási útvonal mentén terült el. A Római Birodalom csapatai i. e. 12-ben foglalták el a mai Dunántúlt. Az akkor még nagyobb kiterjedésű, partjain ingoványos Lacus Pelso (mai nevén Balaton) mentén élt a mai Polgárdi szőlőhegyén Seuso, aki gazdag római polgár, a római hadsereg magas rangú tisztje, helytartója lehetett. Úgy tartják, hogy egy barbár betörés alkalmával rejthette el a Seuso-kincset.

Az államalapítás után a Polgárdi-Kőhegyen épült fel Szent István király testőrparancsnokának rezidenciája, melynek szomszédságában klarissa rendi kolostor helyezkedett el. Egy 1277. évi oklevélből tudjuk, hogy IV. (Kun) László Polgárdit a Bökény nemzetséghez tartozó Jakab comesnek adományozta. 1397-ben Batthyány György esztergomi várkapitány a település birtokosa. A XIV. század végétől 1945-ig Polgárdi története egybekapcsolódott a birtokos Batthyány család históriájával.

A török fennhatóság Fehérvár 1543-as eleste után szilárdult meg a környéken. A török kiűzése után Polgárdi környékén hamar megszerveződtek a majorságok. Polgárdi községként sok uradalmi szolgát vonzott letelepedésre, majd a 19. században polgári fejlődés indult Polgárdiban. A helyi lakosság tevékenyen részt vett az 1848-49-es szabadságharcban és a nemzeti függetlenséghez való kötődés megmutatkozott 1956-ban is.

Polgárdi már 1861-ben kapcsolódott a vasúti hálózatba, a Déli Vasút Buda – Nagykanizsa vonalára, amely még ma is az egyik legfontosabb vasútvonal.

A település 1997. július 1-jén kapott városi rangot, 2013 és 2014 között a Polgárdi járás székhelye volt, mely aztán megszűnt és a település a Székesfehérvári járás részévé vált.

 

Polgárdi főbb nevezetességei

Polgárdi nevezetességei közé tartozik a Szent István király római katolikus templom, a református templom, a Batthyány-vadászkastély, a Somlyó-hegyi monostorrom középkori falumaradványa és itt található az "arborétum", benne Közép-Európa legmagasabb fája (egy mamutfenyő, mely az idők során kiszáradt.) Itt nyugszik gróf Andrássy Gyula a monarchia utolsó külügyminisztere is.

 

Helyi fejlesztések, projektek

  • Zöld város kialakítása

Kormányzati forrásnak köszönhetően valósul meg a Cinca patak körüli zöld terület városi életbe integrálása és a terület használatóságának kialakítása. A patak két oldalán kialakításra került futópálya, a mellette futó sétaúttal együtt, így parkszerűen körbejárhatóvá vált a fásított patakpart. A patak jobb partján közösségi tér került kialakításra padokkal, valamint egy vásári stand is felállításra került. A sétaút mellé cserélhető tartalmú tanösvény került, amely alapjában véve a település történetével és környezetével foglalkozik. A korábban megkezdett fásítás folytatásaként a fasorok kiegészítése, illetve a pihenőhelyek körbeültetése, valamit az idősebb fák megmetszése, szükség esetén kivágása és pótlása is a projekt részét képezik.

Költsége: 98 075 750 Ft.

  • Új óvoda és bölcsőde építése

A kormányzati támogatásból megvalósuló projekt elsődleges célja, hogy a Polgárdiban elérhető óvodai nevelési ellátás technikai hátterének a minőségét korszerű, a 21. század kisvárosias településén elvárható minőségűre emelje, továbbá, hogy a Polgárdi városában jelenleg részlegesen megoldott bölcsődei szolgáltatást teljes mértékben biztosítani tudja, és ezzel a női munkavállalók számára széles perspektívát biztosítson a munkaerőpiacra való visszatéréshez. A projekt segítségével a meglévő két feladatellátási hely kiváltásával új feladatellátási helyen került kialakításra a 200 fős, 8 csoportszobás óvoda és a 24 fős, 2 csoportszobás bölcsőde a szabvány szerinti funkcionális helyiségek kialakításával. Költsége: 600 000 000 Ft.

  • Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

A kormányzati támogatásból megvalósuló projekt keretében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások kerültek megvalósításra a közösségek és családok bevonásával a szerfogyasztók számának csökkentése, a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása céljából. Költsége: 98 962 860 Ft.

  • Iparterületek fejlesztése

A kormányzati támogatásból megvalósuló projekt keretében a meglévő iparterület megközelíthetőségének javítása, valamint a város déli részén fellelhető barnamezős terület rekultivációja valósult meg iparterület létesítésével. A projekt 1. számú megvalósítási helyszíne a meglévő iparterület, melynek megközelítése csak családi házas lakóövezeten keresztül lehetséges. A projekt segítségével a 7-es főút irányából, a volt szovjet laktanyát övező erdő megkerülésével tehermentesítő út került kialakításra, ami megosztja a két útvonal közötti gépjárműforgalmat. A projekt 2. számú megvalósítási helyszíne a város déli részén, az autópálya mellett elhelyezkedő, egykori aszfaltkeverő telep területe. Költsége: 250 000 000 Ft.

  • Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Kormányzati támogatással valósult meg az ASP rendszer bevezetése a korszerű és magas szintű közigazgatási e-ügyintézés érdekében. Költsége: 7 000 000 Ft.

  • Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében

Kormányzati támogatással valósult meg a humán közszolgáltatás fejlesztése Polgárdi térségében 5 település részvételével. A fejlesztés célja a térség emberi erőforrásának fejlesztése, a térségi munkaerő-piaci helyzetének javítása, a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erősítése, a különböző társadalmi és etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének fejlesztése, a célcsoportok egészségügyi állapotának javítása és megtartása. Költsége: 250 000 000 Ft.

  • Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kormányzati forrásnak köszönhetően a fejlesztés keretében egy új kétszintes épületszárny építése valósult meg, a meglévő tornacsarnok épületéhez csatlakoztatva. Az új épület földszintjén kialakításra került egy többfunkciós tér, mely a mindennapi étkeztetés megoldására is lehetőséget ad. Az étkeztetéshez szükséges tálalókonyhát a földszinten helyezték el. Kialakításra került egy mosdóblokk és egy akadálymentes mosdó is. Az épületben a többfunkciós tér mellett fejlesztő termek, illetve szaktantermek kapnak helyet, így a természettudományi terem, illetve a nyelvi labor. A szaktantermekhez a szükséges szertárakról is gondoskodik az önkormányzat.

Költsége: 829 538 037 Ft.

  • Echo Innovációs Műhely

Kormányzati forrásnak köszönhetően a helyi identitás és kohézió erősítése Polgárdi térségében elnevezésű projekt keretében konzorciumban az Echo Innovációs Műhellyel, Fülével, Úrhidával, Jenővel és Kőszárheggyel együtt vesz részt Polgárdi. Polgárdi programok szervezésére, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzése kapott támogatási forrást, valamint egy közösségfejlesztő munkatársat is alkalmaz az önkormányzat a projekt költségére. Költsége: 16 853 000 Ft.