Polgármester: Krähling János (független)

Képviselő-testület összetétele: 6 képviselő (6 független)

weboldal: http://www.sarkeresztes.hu/

 

Lakosság

1525 fő

Terület

23,27 km²

 

Leírás – Történelemi ismertető:

Sárkeresztes és környéke régóta lakott helynek számít, amit a területén és környékén talált számos leletanyag is bizonyít, így egy újkőkori eredetű leletanyag a Pék-malom dombnál, vagy a Határi-malomnál talált kelta kerámiák. Az oklevelekben 1193 körül említik először, ekkor Borz formában lelhető fel neve és az is tudható, hogy 1374-ben Barch alakban írták. 1193 előtt Eufrozina királyné a fehérvári kereszteseknek adta a falut, ezt az adományt III. Béla király 1193-ban megerősítette. Ekkor a határ a zámolyi vízválasztótól egészen a Móri-patak völgyéig terjedt, ahol a település malmai is voltak, s a Mohával közös határon említik Áldó-kutat, Árpád-völgyet, mely az Almással közös határon terült el. 1439-től Barcot más néven Szentborbálának nevezték, de a fehérvári névhasználat ma is megkülönbözteti a keresztesektől nevezett Sár.

1439-ben Csókakőt és a kapcsolódó várbirtokokat (köztük Barch és Keresztes-majorját is) Rozgonyi István kapja meg, majd 1522-ben a település házasodás útján a Kanizsai családé lett, ahova aztán beházasodott Nádasdy Tamás birtoka.

1543-ban a keresztesek Pozsonyba menekülnek a török elől, s így Barch és Keresztes majorja egészen a 19. századig a csókakői vár, és mindenkori urának birtoka lett. 1562-1671-ig a Nádasdyak birtoka. 1671-től a település a kincstárra szállt, mivel addigi birtokosát, Nádasdy Ferenc főurat kivégezték a Wesselényi-összeesküvésben való részvétele miatt. 1685-ben a törökök által elpusztított falvak közt van számon tartva. 1692-ben Báró Hochburg János kapja meg a falu birtokjogát I. Lipót császártól, mely később házasság útján Berényi Györgyé, és Luzsénszky Györgyé lett.

1821-ben Sárkeresztes (Barc) gróf Károlyi Györgyé és a Károlyi családé lett.

 

Főbb nevezetességek

1715-ben épült a református templom, melynek tornyát 1790-ben építették hozzá. Az 1810. évi földrengés lerombolta, azonban hamarosan újjáépítették. Ugyanitt megtalálható az 1862-ben épült paplak is. A református templom kertjében találjuk továbbá Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988) emlékművét, aki zenetörténész, himnológus, több református énekeskönyv szerzője volt és aki itt volt lelkész is 1932-1938 között.

Sárkeresztesen született a vadászregényeiről ismert Bársony István (1855 – 1928). A község területén található emlékparkja is.

 

Helyi fejlesztések, projektek

Építési telkek kialakítása

A Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően 5 db építési telek víz- csapadékvíz- és szennyvízcsatorna hálózata épül meg. Költsége: 15 000 000 Ft.

Óvoda felújítása

A Magyar Falu Program keretében megújul az óvoda épület tetőhéjazata, vizesblokkja, külső térburkolata, kerítése és villámvédelme. Költsége: 19 498 789 Ft. 

Bölcsőde létesítése Sárkeresztesen

Kormányzati támogatással egy csoportos mini bölcsőde épül Sárkeresztesen, ami 8 kisgyermek elhelyezésére biztosít lehetőséget. A tervezett bővítés előteret, öltöztetőt, 1 csoportszobát, gyermek fürdőszobát, akadálymentes mellékhelységet, babakocsi tárolót és tálalót foglal magába. Játszóudvar kialakítása is a projekt részét képezi, melynek nagysága a mini bölcsődei csoport befogadására alkalmas. A projekt keretében eszközbeszerzés is megvalósul. A bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök közvetlenül a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódóan, az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli technológiák a bölcsődei nevelés-gondozási munkához kapcsolódóan kerülnek beszerzésre. Költsége: 124 040 737 Ft.

Óvodai játszóudvar és köztéri játszótér fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében 10 db új játszótéri eszközzel bővült a község két játszótere.

Költsége: 4 999 429 Ft.

Kültéri fitness park és tornapálya építése

Kormányzati támogatással 8 db kültéri sporteszközt telepített az önkormányzat a sportpálya melletti fás területre. Költsége: 6 720 594 Ft.

Orvosi eszközök beszerzése

A Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök kerültek beszerzésre a háziorvos, a gyermekorvos, a fogorvos, és a védőnői szolgálat részére. Sárkeresztes területén az egészségügyi alapellátások (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás) egy épületben működnek. A projekt keretében az ellátás színvonalának javítása érdekében az egészségügyi alapellátáshoz szükséges eszközök kerülnek beszerzésre.

Költsége: 2 999 978 Ft.

Jókai utca aszfaltburkolatának felújítása

A Magyar Falu Program keretében megújult a Jókai utca alsó szakaszának burkolata. A felújítás hossza 482 méter, felülete 2640 négyzetméter. A kivitelezés során földmunkák, területelőkészítő munkák zajlottak, elégtelen teherbírású területeken teljes pályaszerkezet csere, ágyazati réteg építése, hidraulikus alapréteg építés, majd aszfalt kiegyenlítő réteg, végül aszfalt kopóréteg került felhordásra. Megvalósult a meglévő közmű aknák, szerelvények új pályaszintre állítása, összetört víznyelő cseréje is. Költsége: 29 500 013 Ft.

Kárelhárítás

A kapott támogatásból az önkormányzat helyreállította a Petőfi és Jókai utcákban a felhőszakadás okozta károkat. Költsége: 13 712 952 Ft.

Önkormányzati hivatal épületének felújítása

Kormányzati támogatással megújult a Hivatal épületének tetőhéjazata, fűtési rendszere, homlokzati szigetelése és az udvar térburkolata. Költsége: 45 010 760 Ft.

Juharos út felújítása

Kormányzati támogatással közel 2 km hosszan megújult a 041/4 hrsz-ú mezőgazdasági út.

Költsége: 44 743 668 Ft.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

Kormányzati támogatással az önkormányzat a régi orvosi rendelőt szociális foglalkoztatóvá alakította át. A fejlesztés célja, hogy a szociális alapellátás számára megfelelő feltételeket, akadálymentesen megközelíthető épületet, tárgyi feltételeket tudjon az önkormányzat biztosítani. A projekt keretében a Kossuth utca 44. szám alatti épületből áthelyezték a szociális alapellátást a Kossuth utca 1/c. szám alatt található épületbe. A szociális alapellátás szolgáltatásnak helyt adó épület került a projekt keretében felújításra, átalakításra, energetikai korszerűsítésre. Sor került a tetőszerkezet cseréjére, szigetelésére, külső hőszigetelésre, homlokzati vakolat cserére, a belső térben teljes festésre, greslapok cseréjére, akadálymentesítésre, homlokzati nyílászárók cseréjére. Eszközbeszerzés során a gondozók munkájához szükséges informatikai eszközök, bútorok, egyéb konyhai felszerelések kerültek beszerzésre. Az udvaron járdaépítés, valamint parkoló (akadálymentes is) kialakítása történt. A projekt tartalmaz megújuló energiaforrás alkalmazását is (biomassza). Az épület felújítása során projektarányos akadálymentesítés valósult meg. Költsége: 45 700 000 Ft. 

Zártkerti út, vadkerítés

Kormányzati támogatással az önkormányzat zúzottkő szórással stabilizálta a Borbálai szőlőkhöz vezető földutat. Költsége: 9 999 790 Ft.

Útfelújítás

A kapott támogatásból a Petőfi utca, a József utca, a Rákóczi, utca, a Sárvári utca és a Géza utca útburkolat javítására került sor. Költsége: 25 996 006 Ft.

Napelemes villamosenergia-termelő rendszerek kialakítása

Kormányzati támogatással a fejlesztésben részt vevő intézmények elektromos energia ellátásának kiváltása valósul meg, napelemes rendszerekkel, amelyek lényeges költségmegtakarítást eredményeznek korszerű, környezetkímélő működés mellett. A beruházás három helyszínt érint: a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t, az Egészségházat, valamint az óvoda épületét. Költsége: 17 089 037 Ft.