Polgármester: Óber Andrea (független)

Képviselő-testület összetétele: 6 képviselő (6 független)

weboldal: http://www.sarszentmihaly.hu/

 

Lakosság

2973 fő

Terület

37,4 km²

 

Leírás – Történelemi ismertető:

A település Szent Mihály templomának és a Sárvíznek köszönheti mai nevét. A falura már 1002-ben utalnak egyes írásos emlékekben. Történeti előzményei Pannonia i. e. 10. század időszakáig nyúlnak vissza. A honfoglalás idejében a Sárrét területe az Árpád-ivadék vezértörzs szállásterülete volt, mely terület védelmét mocsaras, vízállásos jellege következtében jól szolgáló települések jöttek létre itt. A terület jó termőhelyi adottságokkal rendelkezett, a földművelés és az állattenyésztés képezte a gazdaság alapját.

A falu eredeti neve Kér, mivel 1002-től az ő nemzetségük birtokában volt. 1324-ben a székesfehérvári káptalan birtoka, majd 1436-ban a székesfehérvári prépost birtoka lett. Ekkor a település neve Zent-Mihal. A faluban 1438-ban templomot építenek, melyet aztán Szent Mihály arkangyalnak szentelnek, innentől kezdve egyre gyakrabban említik a falut Szentmihály néven.

A törökdúlás idején a falu elpusztult, majd az 1550-es években a palotai vár birtokaihoz csatolják. 1650-ben III. Ferdinánd gróf Zichy István és neje Baranyai Máriának és örökösének adományozta a települést, innentől fogva 1930-ig a Zichy nemzetség tulajdonában állt. Az itt született Zichy Jenő gazdálkodott a birtokon.

1898-ban a falu nevét Szentmihályról Sárszentmihályra változtatták. A Sár előtag a Sárvíz-sárrét névből származhat.

1930-tól 1945-ig báró Szterényi József tulajdonát képezte a Zichy birtok. Ezt követően felosztásra került a többi nagybirtokkal egyetemben.

Az első világháború során mintegy 700 fő vonult be a községből, 71 fő halt hősi halált. A második világháborúban 28 fő polgári személy, valamint 39 katona lelte halálát a településről. Szóbeszédek szerint 1944-45 telén az orosz katonák eltüzelték a református templom padjait az anyakönyvekkel együtt.

1990 októberéig Sárkeszivel közös tanácsi rendszerben működött a község, ekkor megszűnt a tanácsi rendszer és mind a kettő településen újból önkormányzati rendszer jött létre.

 

Főbb nevezetességek, híres személyek

Az egykori kéri Szent-Mihály templomának helyén, annak romjainak felhasználásával építették 1800 körül a református templomot. Sárszentmihályon találjuk meg a volt Zichy-kúriát és kápolnát, valamint az 1900 körül szecessziós-historizáló, angolos stílusban épült Zichy-kastélyt. 1837. július 5-én itt született gróf Zichy Jenő politikus, Ázsia-kutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Először 1861-ben, majd 1865-től 1875-ig három cikluson át volt országgyűlési képviselő. Az 1879-es székesfehérvári Országos Kiállítás főszervezője volt. Az 1878-as választásokon indult, ahol ismét megválasztották, onnantól kezdve haláláig országgyűlési képviselő maradt, 1903-ig szabadelvű párti, majd pártonkívüli, végül Függetlenségi és Negyvennyolcas színekben. 1881–1906 között az Országos Iparegyesület elnöke volt, közreműködésével 86 városban indult meg az alsófokú iparoktatás. Székesfehérváron róla nevezték el a város legrégibb közparkját, a Zichy-ligetet, Sárszentmihályon pedig a falu általános iskoláját.

1990. július 22-én Sárszentmihályon született Zichy Imre amatőr teniszező, gróf, feltaláló.

Sárpentelén nőtt fel Széchenyi Zsigmond magyar vadász, utazó, író.

 

Helyi fejlesztések, projektek

  • Köztemető fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében Sárszentmihály-Sárpentele köztemető infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A program keretében beszerzésre kerül 1 db urnafal, 2 db hulladékgyűjtő és a terület rendezése is megtörténik 150 m2-en. Költsége: 2 378 742 Ft.

  • Faluházak felújítása

A Magyar Falu Program keretében a polgármesteri hivatal belső felújítása és a hozzá kapcsolódó 12 állásos parkoló kialakítása történik meg. Költsége: 28 844 833 Ft

  • Elhagyott ingatlanok közcélra történő hasznosítása

A Magyar Falu Program keretében elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása valósul meg Sárszentmihályon. Az ingatlanon szelektív gyűjtőpont került kialakításra.

Költsége: 4 996 495 Ft.

  • Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat tulajdonában lévő, a Fő út 224. szám alatti és a Fő út 54. területen található közterületi játszóterek felújítása valósul meg. Költsége: 2 615 913 Ft.

  • Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

A Magyar Falu Program keretében közterület karbantartásához szükséges eszközök kerültek beszerzésre, így benzinmotoros fűkasza, sövényvágó, láncfűrész, ágvágó, fűnyíró, kistraktor utánfutóval, sószóró és hótoló lapát. Költsége: 2 988 800 Ft.

  • Útépítés, hídépítés

A Magyar Falu Program keretében az Arany János utcában és a Petőfi utcában kerül sor mintegy 708 méter útburkolat felújítására. Költsége: 16 989 270 Ft.

  • Orvosi eszközök beszerzése

A Magyar Falu Program keretében a településen működő alapegészségügyi ellátások fejlesztése keretében a felnőtt háziorvosi, a gyermekorvosi, valamint a fogorvosi ellátás színvonalának emelése érdekében kerül sor új eszközök beszerzésére.

Költsége: 2 995 693 Ft.

  • Közterület fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében a Fő utcának a Rózsa utca és a Fő út 41. közötti szakaszán található járda kerül felújításra, mintegy 389,5 méter szakaszon.

Költsége: 4 999 997 Ft.

  • ASP informatikai fejlesztés

Kormányzati támogatással valósult meg az ASP rendszer bevezetése a korszerű és magas szintű közigazgatási e-ügyintézés érdekében. Költsége: 7 000 000 Ft.