Polgármester: Végh Rudolf (független)

Képviselő-testület összetétele: 4 képviselő (4 független)

weboldal: https://sored.hu/

 

Lakosság

499 fő

Terület

6,25 km2

 

Leírás – Történelemi ismertető:

A község neve minden valószínűség szerint Géza fejedelem feleségétől, Szent István anyjától, Saroltától származik. Ezt igazolja, hogy III. Béla aranybullás oklevelében Söréd- Soruuld néven szerepel. A Soruuld török eredetű személynév, ismertebb formájában: Sarolt. Jelentése: fehér menyét. 1152-ben Serold, 1566-ban Sered néven említik az írásos emlékek Sörédet. Az 1685-ös összeírás szerint Seréth lakatlan, így a XVII. század végén megkezdődik a betelepedés.

Az 1898. évi IV. tc. alapján, a helységrendezésre figyelemmel a falu neve: Söréd lett. Az 1848-49-es szabadságharcban a sörédiek is részt vettek, továbbá az első világháború 17 hősi halottat eredményezett a falunak.

A II. világháború harcai Söréd térségében 1944. decemberétől egészen 1945. márciusáig tartottak. Mindezen idő alatt kétszer is menekülnie kellett a lakosságnak, először 1944. decemberében a Bakonyba, majd 1945. februárjában a szőlőhegyi pincékbe.

1970-ben a falu elveszíti az 1945-ben megszerzett önállóságát és Közös Községi Tanácsot kellett létrehozniuk magyaralmási központtal. 1985-1990 között elöljáróság működött a községben. 1990-től Csókakővel körjegyzőségként, majd 2012-től Csákberénnyel kiegészülve közös hivatalként látta el az önkormányzat a feladatokat.

 1. január 1-től Magyaralmási Közös Önkormányzati Hivatal tagjaként folytatja tovább az önkormányzat a feladatainak ellátását. Sörédet 2020 októbere óta érinti az Országos Kéktúra.

 

Helyi fejlesztések, projektek

 • Óvoda felújítása

A Magyar Falu Programnak köszönhetően az óvoda tetőcseréje valósult meg.

Költsége: 20 842 839 Ft.

 • Temető fejlesztése, urnafal építése

A Magyar Falu Program keretében a temető fejlesztése, urnafal építése valósult meg.

Költsége: 4 999 998 Ft.

 • Orvosi rendelő felújítása

A Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzat felújította az orvosi rendelőt.

Költsége: 8 821 046 Ft.

 • Művelődési ház felújítása

A Magyar Falu Program támogatásával a Művelődési ház kerül felújításra, továbbá rendezvényszervezést támogat az önkormányzat.  Költsége: 18 689 268 Ft.

 • Zártkerti övezet fejlesztése

A kapott támogatásból kerítésépítés és útfelújítás valósult meg. A Söréd Község 85 darab zártkertjét érintő fejlesztés célja a helyi zártkerti gazdálkodás minőségének hosszú távú javítása, a településen élők, illetve a zártkerti ingatlan tulajdonosok életminőségének javítása és a zártkertek védelme. A fejlesztés fontos eleme a vadkár mértékének csökkentését szolgáló kerítés kiépítése, valamint a zártkerti ingatlanok megközelíthetőségét szolgáló utak állapotának javítása, megfelelő vízelvezetés biztosítása. A projekt során 1670 fm vadkerítés épült meg, továbbá összesen 2.270 fm külterületi út újult meg.

Költsége: 10 000 000 Ft.

 • Sörédi szőlő- és borkultúra megőrzése

Kormányzati támogatás segítségével a Présház és a pince felújítása, majd annak szőlő- és borkultúrát bemutató tájházként való hasznosítása valósult meg. A projekt során beszerzésre kerültek a lehető legszélesebb körben a szőlőtermesztéshez és bortermeléshez szükséges korabeli eszközök is. Költsége: 6 673 372 Ft.

 • Helyi önkormányzati épület energetikai fejlesztése

Kormányzati támogatásnak köszönhetően helyi önkormányzati épület energetikai fejlesztése valósult meg. Költsége: 16 897 334 Ft.

 • Óvoda fejlesztése

Kormányzati támogatással a Vértesalja Óvoda Sörédi Tagóvodája fejlesztése valósult meg Söréden. A projekt célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása. A fejlesztés keretében a sörédi óvoda épületének homlokzati hőszigetelése, a hőszigetelés rögzítése, vakolása, födémszigetelése került megvalósításra, a magastető felújításával, illetve az akadálymentes bejárat ajtajának cseréjével együtt. Továbbá akadálymentes rámpa került kialakításra, új akadálymentes korlátokkal. Az épületben lévő mosdó helyére mozgáskorlátozott mellékhelyiség került, egy vizesblokk kialakítása mellett. Költség: 19 990 425 Ft.

 • Gép és munkagépek beszerzése

Kormányzati támogatásból gépek, munkagépek beszerzése valósult meg Söréd és Csókakő útjainak karbantartása, állapotjavítása, kezelése érdekében. Költség: 19 143 460 Ft.

 • Falugondnoki kisbusz beszerzése

Kormányzati támogatással az önkormányzat falugondnoki kisbuszt vásárolt.

Költség: 12 663 550 Ft

 • Útfelújítás

Kormányzati támogatással a Jókai és Ady utca aszfaltozása valósult meg.

Költség: 14 628 364 Ft.

 • Járdafelújítás

Kormányzati támogatással a Kossuth utca, a Rákóczi utca és a Petőfi utca térköves járda építése valósult meg. Költség: 33 318 912 Ft.