Polgármester: Sallai Mihály (független)

Képviselő-testület összetétele: 6 képviselő (6 független)

weboldal: https://zamoly.asp.lgov.hu/

 

Lakosság

2145 fő

Terület

48,5 km²

 

Leírás – Történelemi ismertető:

A Vértes-hegység déli előterében már ősidők óta lakott hely volt, amit a területén feltárt őskorból származó régészeti leletek is bizonyítanak. A középkorban a község mai területén három település alakult ki: Kerekszenttamás, Kér és Zámoly. Zámoly (Zámor) nevét először egy 1046-ból származó gesztában említik először.

A krónikák szerint a menekülő Orseolo Péter magyar király egy itteni udvarházban három napig hősiesen védekezett támadói ellen, végül azonban Pétert a felkelők elfogták és megvakították. A későbbi századokban a Csák nemzetség birtoka, a XIV. században a csókakői váruradalom tartozéka és a Rozgonyiak tulajdona.

1543 után a török hódoltság idején a település elnéptelenedett, és csak 1690 tájára népesült be újra. A Rákóczi-szabadságharc és a pestisjárvány ugyancsak sok áldozatot követelt a térségben.

A 18. század közepén a Hochburg-családé, majd a Lamberg-családbeliek birtoka lett, akik a megtizedelt lakosság számát újabb betelepítésekkel növelték.

A falu történetében a XVIII. század a gyarapodás évtizedeit jelentette. Népessége a század végére meghaladta az ezerötszázat. A tősgyökeres, református hitet követő magyarok mellett megjelentek a német anyanyelvű és római katolikus vallású családok, majd zsidó kereskedők, haszonbérlők is megtelepedtek.

1848 szeptemberében Zámoly lakói követelték a jobbágyfelszabadítás végrehajtását, még szabadcsapatokat is szerveztek. Az osztrákok visszatérésük után a forradalmi érzelmű község megszégyenítéséül a falu bíróját és több elöljáróját deresre húzatták. 1871-től Zámoly nagyközségi címet kapott.

1928-ban 314 katasztrális hold területet csatoltak a szomszédos Gánt községhez, ezen a területen kezdődött meg a bauxitkitermelés 1926-ban, mivel a zámolyiak elutasították a bányanyitást.

1945 elején határában zajlott le a zámolyi páncéloscsata. A szovjet katonai parancsra Zámolyt kiürítették, a lakosok csak április 1-jén térhettek haza. A harcok alatt súlyos károk érték az épületeket, házakat, a falut kifosztották és nagyrészt lerombolták. A front elvonulása után a kommunisták vezették a földosztást: felszámolták a Merán-uradalmat, több mint kétszáz jogosult család között 1960 katasztrális holdat osztottak fel, kétszázötven házhelyet mértek ki.

1959-ben Zámoly termelőszövetkezeti község lett, ekkor alakult a csaknem hatezer holdon gazdálkodó Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet.

 

Főbb nevezetességek

Zámolyon megtaláljuk az 1836-1837-ben klasszicista stílusban épült Szent Lőrinc római katolikus templomot, az 1785-ben épült barokk stílusú Református templomot, és egy helytörténeti és hadtörténeti tárlata is van, a Magtár-épületben. A katolikus temetőben áll a 12. századi Szent Lőrinc-templom, ez az ún.  Középkoritemplom-rom (a templom 1683-ban pusztult el). A 12. századi kerektemplom (rotunda) maradványa, a Kerekszenttamási templomrom a szőlőhegyen található. Kerekszenttamás Zámoly település közelében fekvő középkori település volt, melyre írásos források és a 12. századból fennmaradt körtemploma emlékeztetnek.

 

Zámolyhoz kötődő híres személyek

Zámolyon született 1788-ban Farkas Imre, akit 1851-ben I. Ferenc József Székesfehérvár püspökévé nevezett ki. Cserna János 1795-ben született Zámolyon, mezőgazdasági mérnök, az MTA tagja és az első magyar népdalgyűjtők egyike volt.

Csanádi Imre 1920-ban született Zámolyon, a Szabad Föld, a Magvető Könyvkiadó, a Szabad Ifjúság című lapok munkatársa volt. 1951-től a Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955-től a Magvető Könyvkiadó szerkesztője, 1976–1980 között az Új Tükör főszerkesztője volt. A Csanádi Imre Általános Iskola őrzi a nevét Zámolyon.

Csoóri Sándor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró, politikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja 1930-ben született Zámolyon.

 

Helyi fejlesztések, projektek

 • Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Kormányzati forrásból kerül megvalósításra Zámoly és Gánt település szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése. Költsége: 508 923 093 Ft.

 • Járdafelújítás

A Magyar Falu Programnak is köszönhetően a Széchenyi utca és Petőfi utca járdafelújítása valósult meg. Költsége: 6 365 751 Ft.

 • Közterületek karbantartására szolgáló gépek beszerzése

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat traktor, pótkocsi, sószóró, rézsűmulcsozó, fűkasza és tolólap beszerzéséről gondoskodott. Költsége: 11 435 080 Ft.

 • Sportpark építése

A Magyar Falu Programnak köszönhetően egy "A" típusú sportpark építése valósult meg.

 • Egészségház és óvoda energetikai korszerűsitése

A kapott támogatásból az Egészségház homlokzat és lábazat szigetelése, nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítése, akadálymentesítése, továbbá az óvoda (fűtés) energetikai korszerűsítése valósult meg. Költsége: 42 636 731 Ft.

 • Önkormányzati ingatlan fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonban álló, szolgálati lakás tetőszerkezetének cseréje valósult meg. Költsége: 23 836 648 Ft.

 • Óvoda felújítása

A Magyar Falu Program keretében az óvoda fejlesztése valósult meg. Költsége: 4 660 489 Ft.

 • Orvosi eszközök beszerzése

A Magyar Falu Program keretében háziorvosi és gyermekorvosi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése valósult meg. Költsége: 2 678 900 Ft.

 • Útfelújítás

A kapott támogatásból a Kossuth utca aszfaltburkolatának felújítása valósult meg.

Költsége: 13 335 445 Ft.

 • Kutak fejlesztése

A Zártkert Program keretében kutak modernizálása és zártkerti utak felújítása valósult meg. Költsége: 9 700 000 Ft.

 • Óvoda felújítása

Kormányzati támogatásnak is köszönhetően a projekt keretében a Zámolyi Mesevár Óvoda főzőkonyhájának felújítása valósult meg. Költsége: 39 602 587 Ft.

 • Járdafelújítás

A kapott támogatással az önkormányzat a Kossuth utca járdafelújításáról gondoskodott.

Költsége: 17 646 777 Ft.

 • Művelődési ház felújítása

A kapott támogatással az önkormányzat a Művelődési ház homlokzat- és lábazat szigetelését, nyílászáró cseréjét, kazáncseréjét, továbbá villamoshálózat felújítását valósította meg. Költsége: 16 600 000 Ft.

 • Útfelújítás

Kormányzati támogatás keretében a Petőfi utca, Arany János utca, Nyári Pál utca, József Attila utca és Ady Endre út fejlesztése valósult meg. Költsége: 30 798 338 Ft.

 • Útfelújítás

Kormányzati támogatás keretében a Petőfi utca, Bem utca, Vasvári utca, Rákóczi utca és Nyári Pál utca fejlesztése valósult meg. Költsége: 44 000 000 Ft.