Polgármester: Wurczinger Lóránt (FIDESZ-KDNP)

Képviselő-testület összetétele: 6 képviselő (2 FIDESZ-KDNP, 4 független)

weboldal: www.bodajk.hu

 

Lakosság

4066 fő

Terület

28,98 km2

 

Leírás – Történelemi ismertető:

Bodajk a Bakonyban, a Móri árok peremén fekszik. A település nevét a tőle északkeletre fekvő, a népi nyelven Bodok-nak (ma Vértes) nevezett hegységből eredeztetik. Már évszázadokkal a honfoglalás előtt az avaroknak, majd a rómaiaknak is állandó településük volt ezen a területen.

A középkorban a keresztes lovagok birtokában állt és a környék egyik legvagyonosabb települése volt, köszönhetően a Gaja patak által hajtott malmoknak.

1543-ban Fehérvár elestével Bodajk is török kézre került és nagyrészt elpusztult, de kedvező adottságainak köszönhetően gyorsan újra benépesült. 1691-ben aztán a Hochburg család, a csókakői-móri uradalom részeként kapta birtokul a falut.

A település 1774-ben mezővárosi rangot kapott, ekkor több mint 1200-an laktak már itt, főleg német kézművesek, uradalmi alkalmazottak.

Bodajkot a legrégibb magyar búcsújáró helyként tartják számon. A búcsú időpontja Mária naphoz kötődik. Története a Kálvária-hegy aljában eredő egyik forráshoz kötődik, mely kapcsán feljegyezték, hogy csodálatos módon hétévenként elapadt, majd újra indult.

Már a korai időkben vallásos tisztelet vette körül Bodajk szent kútját, és Szent István kezdeményezésére kápolnát is építettek a Kálvária-hegy tövében, ahová több alkalommal elzarándokolt Szent István és Szent Imre.

A Kálvária-hegy tövében közel száz, ásványi anyagokban gazdag, szénsavas, melegvizű karsztforrás tör fel, amelyeknek nagy része tóvá egyesül. A vizet évszázadok óta gyógyvízként ismerik. A XIX. században kezdődött el a tó tudatos fejlesztése, üdülőhellyé alakítása.

Bodajk 2008-ban kapott városi rangot.

 

Bodajkhoz köthető nevezetességek, híres emberek

A klasszicista stílusú  Miske-kastély Miske József megbízásából épült 1837 és 1839 között, és Bodajk legismertebb épületévé vált.

Bodajk fő nevezetességei közé tartozik az 1736-ban készült bodajki kálvária. A kálváriadombon áll három kereszt, Mária és Szent János evangélista szobra.

Bodajk szent kútját vallásos tisztelet vette körül, vizének gyógyító erőt tulajdonítottak. A krónikák szerint többször is elzarándokolt ide Szent IstvánSzent ImreSzent Gellért és Szent László király is.

A szent kút melletti barokk stílusú Nagytemplomot 1744-ben Segítő Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A zarándokok pünkösdtől október végéig látogatják a Nagytemplom Mária-kegyhelyet. Ezeken kívül érdekes még Nepomuki Szent János késő barokk stílusban készült szobra, valamint a községháza épülete is.

A mai napig rendkívül népszerű a Bodajki-tó, amit gyógyforrások táplálnak, akárcsak a szentkutat, így vize nagyszerűen alkalmas különböző reumatikus megbetegedések kezelésére. A fürdő népszerűségét Szekrényessy József (1811–1877) ügyvédnek, Széchenyi István  munkatársának is köszönheti, aki az 1850-es években hosszú időre bérelte és népszerű gyógyhellyé emelte. Fia, Szekrényessy Kálmán (1846–1923) első magyar úszó, első sportlap-alapító, első Balaton-átúszónk is többször megfordult e helyen.

Spányi Béla (1852–1914) naturalista festőművész az 1880-as évektől kezdve rendszeresen járt Bodajkra festeni, kikapcsolódni. Peske Géza (1859–1934) festőművész is Bodajkhoz köthető, sírja a bodajki temetőben található.

 

Helyi fejlesztések, projektek

 • Kerékpárút kialakítása

Kormányzati támogatással kerül kialakításra kerékpárút Mór és Bodajk között, melynek Bodajkra arányosított költsége: 100 000 000 Ft.

 • Bölcsőde építése

Kormányzati támogatásnak köszönhetően a településen egy 8 férőhelyes mini bölcsőde kerül kialakításra, mely új szolgáltatás megvalósításával 2 új munkahely jön létre.

Költsége: 42 300 000 Ft.

 • Bodajki-tó és környékének felújítása

Kormányzati támogatással a Bodajki-tó és környékének infrastrukturális felújítása, komplex építészeti, zöldterület rendezési, parkoló építési, közmű és elektromos hálózat kiépítése valósul meg. Az idelátogatók számára egy olyan pihenőhely kerül kialakításra, amely elősegíti a város turisztikai fellendülését. Az épületállomány turisztikai célú fenntartható fejlesztése érinti továbbá a régi malom épületét, mely kiszolgáló funkciót kap. A tó körüli parkfelületek bővülnek ősfás pihenő területtel is. Biztosításra kerül a tó körüljárhatósága és fontos az útmenti zöldfelületek, és sétányok kialakítása. A projekt keretében egy parkoló is kialakításra kerül. Költsége: 149 936 200 Ft.

 

 • Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

A Magyar Falu Program által nyújtott támogatás összegéből beszerzésre került egy JD2036R típusú kompakt traktor, a hozzátartozó sószóróval és hótolóval. Ezen eszközök költsége: 14 941 193 Ft. Ugyancsak a Magyar Falu Program keretében beszerzésre került egy vontatott ágaprító és egy árokásó is, ezek költsége: 14 374 596 Ft.

 • Óvoda fejlesztés

A Magyar Falu Program keretében a Bodajki Általános Iskola és a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde épületének teljes tetőcseréje valósul meg. Költsége: 38 000 000 Ft.

 • Útfelújítás

A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásaként kerülhetett sor a Kert utca útburkolatának felújítására, melynek költsége: 19 500 000 Ft.

 • Zöld város kialakítása

A projekt keretében kormányzati támogatással felújításra kerül a bodajki művelődési ház és a termelői piac is. Költsége: 277 000 000 Ft.

 • Eszközbeszerzés

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat támogatást nyert el többek között 250 db tárgyalószék és színpadi függöny beszerzésére. Költsége: 4 921 885 Ft.

 • Bodajk város iparterületének fejlődését elősegítő út és közmű fejlesztése

Kormányzati támogatással az ipari terület fejlesztése valósul meg közművesítés és útépítés keretében. Költsége: 99 999 922 Ft.

 • Turisztikai tábla rendszer kiépítése

A projekt keretében Bodajkon turisztikai tábla rendszert épített ki az önkormányzat, melynek költsége: 4 500 000 Ft.

 • Iskola fejlesztés

Kormányzati támogatással megvalósult a Bodajki Általános Iskola tetőszerkezetének és a sportudvar burkolatának cseréje. Költsége: 46 200 000 Ft.

 • Járdafelújítás

Kormányzati támogatással megvalósult a Petőfi utcában, Kossuth utcában és Kisköz utcában a járdák felújítása. Költsége: 19 500 000 Ft.

 • Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében

A projekt célja a móri térség emberi erőforrásának fejlesztése, munkaerő-piaci helyzetének javítása, a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erősítése, a különböző társadalmi és etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének fejlesztése, a célcsoportok egészségügyi állapotának javítása és megtartása. A projekt keretében rendezvények, képzések, humán fejlesztések és bér támogatások valósultak meg a móri térségben, így többek között Bodajkon is. A projekt teljes költsége: 498 670 000 Ft.

 • Egészségház felújítása

A projekt során az Egészségház energetikai és statikai felújítására került sor, melynek eredményeképpen az energetikai hatékonyság növelése lévén elérhető költségoptimalizálás, illetve az egészségügyi szolgáltatás minőségének javítása. A fejlesztés megvalósulása a bodajki háziorvosi és orvosi labor szolgáltatások, illetve a város fogászati ellátásának fejlődését eredményezi. Az épületen homlokzatszigetelés, födémszigetelés, magastető felújítás és nyílászáró csere, továbbá hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése valósult meg. Költsége: 24 000 000 Ft.

 • Sportpark

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében a Bányász lakótelepen mindenki számára ingyenesen használható „C” típusú sportparkot építtetett az önkormányzat. Költsége: 12 000 000 Ft.

 • Önkormányzat épületének korszerűsítése

A projekt keretében a Városháza korszerűsítésére és energetikai felújítására került sor, melynek keretében az épület határoló felületeinek hőszigetelése, nyílászárók cseréje és a fűtésrendszer korszerűsítése is megvalósult. Sor került továbbá megújuló energiát hasznosító, 8 kWp teljesítményű napelemes rendszer kiépítésére is. A fejlesztésnek köszönhetően csökken az épület energiafelhasználása és a CO2-károsanyag-kibocsátása.

Költsége: 42 000 000 Ft.

 • Útfelújítás

Kormányzati támogatással került felújításra a bodajki Vörösmarty utca és Berek utca útburkolata, melyek fejlesztés költsége: 22 500 000 Ft, továbbá az Arany János utca, mely költsége: 19 000 000 Ft.

 • Emlékmű felújítása

Kormányzati támogatással segítve megújult az I. és II. világháborús emlékmű Bodajkon.

Költségek: 4 000 000 Ft.

 • Kisbusz beszerzése

A projekt keretében egy kisbusz került beszerzésre a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde és Bodajki Általános Iskola közintézményi étkeztetés kiszállítási feladataihoz a gyermekétkeztetési lehetőségek javítása érdekében. Költsége: 9 737 740 Ft.

 • ’56-os emlékmű

Az új szoborkompozíció és annak környezete hozzájárul az ’56-os megemlékezésekhez, az emlékezet megtartásához, kihangsúlyozva a forradalom jelentőségét és eszmeiségét, tovább erősítve a helyi lakosokban, és az ide érkezőkben az emlékezet fontosságát. Az emlékmű emelésére a Büszkeségpont pályázat adott lehetőséget. Költsége: 4 700 000 Ft.

 • Szoborállítás

A szent család bodajki zarándoklata nevet viselő alkotás annak állít emléket, hogy István király többször járt Bodajkon, melyet csónakon közelített meg, és útjára időnként elkísérte felesége és fia is. Költsége: 10 000 000 Ft.

 • ASP rendszer kiépítése

Az elnyert támogatás összege: 7 000 000 Ft.