Polgármester: Dr. Vécsei László (független)

Képviselő-testület összetétele: 6 képviselő (6 független)

weboldal: https://csakbereny.hu/hu

 

Lakosság

1165 fő

Terület

41,37 km²

 

Leírás – Történelemi ismertető:

Csákberény területe már a kőkorszakban is lakott volt. A Római Császárság idejében itt vezetett keresztül az Aquincumból Mogentiana (Óbuda – Keszthely) felé vezető jelentős hadiút. A Kr. utáni III. és IV. században már két római telep is állott, az egyik Orond-puszta mellett, a másik pedig a Lóállás-dűlő területén. Később az avarok is laktak itt a VIII. század környékén. A Székesfehérvártól Győrig vezető út védelmére a Csák-nemzetség tagjai várat építettek a tatárjárás után. Okleveles források először a helység határához csatolt Orond-pusztát említik 1231-ben, majd 1237-ben említik Berend falut. Az iratok egyszerűen Berénynek nevezik. Csákberény a Károly Róbert által 1327 körül királyi várrá tett Csókakő várának birtoka lesz.

Csókakő és a hozzá tartozó Csákberény először 1543-ban került a törökök kezére és 144 éven keresztül ott is maradt. A község határában emelkedik egy kimagasló hegyorom, amit ma is Strázsa-hegynek neveznek. A hagyomány szerint ez a pont a török őrségnek őrhelyül szolgált, hiszen innen tiszta időben az alatta elterülő Zámolyi-medencére, a Bakonyra és a Móri-árokra is jó kilátás nyílik. A török hódoltság ideje alatt Csákberény a fehérvári szandzsák igazgatása alá tartozott és a lakosság az állandó zaklatás miatt biztonságosabb helyre menekült, a falu pedig pusztává vált. Keresztesi Varga Mihály kezdte meg 1667-ben gróf Nádasdy Ferenc engedélyével a puszta újratelepítését. A jövevények 1671-ben Csákberény magyar földesurát gróf Nádasdy Ferencet a Wesselényi-összeesküvésben való részvétele miatt lefejezték, birtokait elkobozták. A csókakői birtokot I. Lipót király 1678-ban Széchényi György kalocsai, később esztergomi érseknek, majd 1691-ben báró Hochburg János főhadiszállítónak ajándékozta. Mindeközben felszabadult a török uralom alól Csókakő is, mely birtok 1752-ben gróf Lamberg Ferenc Antalnak jut. 1772-ben Lamberg Ferenc Antal gróf utasítására Csákberényben és Zámolyon templomot, paplakot és iskolát építettek. 1790-ben Csákberény ura Lamberg Ferenc Fülöp lett, majd halála után neje, özvegy Luzsénszky Borbála birtokolja 1826-ig. Lamberg Rudolf gróf 1831-ben építtette a klasszicista stílusú a csákberényi vadászkastélyt.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a falu lakossága Kossuth Lajost és a szabadságharcot támogatta. A falu két papja a református Szikszay János és a katolikus Mansbart Antal lelkesen buzdította a híveket a szabadságharc melletti kiállásra. Kossuth Függetlenségi Nyilatkozatát is felolvasták templomaikban. A szabadságharc bukását követően elhurcolták, és borzalmas kínzások közepette kivégezték őket Nagyigmándon.  

A szellemi élet az 1910-es években kezdett megélénkülni a településen. Létrejött először a református, majd a katolikus kör, a gazdakör és a lövészegylet. A csákberényi határon át futott a keskeny vágányú iparvasút, amely a gánti bauxitbányát kötötte össze Bodajkkal. A 18 km hosszú gazdasági vasút 1926-ban épült és 1958-ig üzemelt.

A második világháborúban Csákberény – a kedvező földrajzi fekvése miatt (három oldalról erdő határolja) – súlyos harcok színtere volt. Oroszok, németek, majd ismét oroszok kezére került. Az 1950-es évek elején megalakult a zámolyi Petőfi TSZ, és akkor engedéllyel lebontották a kastélyt. A kastély helyén 1959-ben kezdték el építeni a Művelődési Házat, melyet 1966-ban adtak át. A helyi óvoda 1971-ben kezdte meg működését.

 

Főbb nevezetességek, látnivalók

Az Orondi szőlőhegy a falutól nyugatra fekszik az Orond-pusztától északra, és a móri borvidékhez tartozik. Ugyancsak itt található az Öreg-hegy is.

Csákberényben megtaláljuk a Szent Márton római katolikus templomot, mely 1775-76-ban épült, a református templomot, Gróf Merán Fülöp szobrát, a Hősök szobrát, a Forradalmi emlékművet, Mansbart Antal és Szikszai János emléktábláját, a Lamberg-kastélyt és a Gróf Merán Fülöp Erdészeti és Vadászati Múzeumot is. Sok turista megáll a földből kitörő metrókocsi mellett is.

Híres emberek

Csákberény plébánosa volt a Haynau által kivégeztetett Mansbart Antal (Tóváros, 1821. december 20. – Nagyigmánd, 1849. július 12.) mártír római katolikus pap. A község református lelkiatyja volt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején az ugyancsak Haynau által kivégzésre ítélt Szikszay János (Fokszabadi, 1803. október 13. – Nagyigmánd, 1849. július 12.) mártír református lelkész. Minden év július 12-höz legközelebb eső vasárnapját szentelik a csákberényiek két hős papjukra való megemlékezésre. 2009-ben a csákberényi önkormányzat posztumusz díszpolgári címet adományozott nekik.

Itt él Catherine Dickens, a híres angol író szépunokája, aki megtanult magyarul is.

 

Helyi fejlesztések, projektek

Útfelújítás

Kormányzati forrás segítségével újult meg a Kossuth utca. Költsége: 21 400 000 Ft.

 

Ingatlan felújítása

Kormányzati támogatásnak köszönhetően az önkormányzat tulajdonában álló Civil ház felújítása valósult meg. Költsége: 6 000 000 Ft.

 

Tájház

Kormányzati segítséggel került felújításra a tájház és a pajta. Költsége: 5 000 000 Ft.

 

Kerékpárút

Kormányzati támogatásnak köszönhetően kerékpárút kerül kialakításra Csákberény és Gánt között. Költsége: 100 000 000 Ft.

 

Vadászati Múzeum

Kormányzati támogatással állami ingatlan fejlesztése valósult meg. Költsége: 5 000 000 Ft.

 

Egyházi ingatlanok felújítása

Kormányzati támogatásoknak is köszönhetően felújításra került a római katolikus plébánia és templom, továbbá a református parókia. Költsége: 78 000 000 Ft.

 

Művelődési ház

A Magyar Falu Programnak köszönhetően felújításra került a Művelődési Ház, mely fejlesztés érintette a villanyhálózatot, a fűtési rendszert, a berendezést és a hangosítási elemeket is. Költsége: 20 000 000 Ft.

 

Útfelújítás

Kormányzati támogatásból külterületi utak kerültek felújításra. Költsége: 55 000 000 Ft.

 

Könyvkiadás, filmkészítés

A kapott támogatásból az önkormányzat a Perelj Uram! című könyv kiadásáról, továbbá Az óriás tenyerén című film elkészítéséről gondoskodott. Költsége: 4 000 000 Ft.

 

Fitness park

Kormányzati támogatással kültéri fitness park került kialakításra a településen. Költsége: 5 000 000 Ft.

 

Útfelújítás

Kormányzati támogatással a Bajcsy-Zsilinszky utca került felújításra. Költsége: 12 000 000 Ft.

 

Orvosi rendelő

Kormányzati támogatásnak köszönhetően az orvosi rendelő és védőnői szoba került felújításra. Költsége: 20 000 000 Ft.

 

Konditerem kialakítása

A kapott támogatásból az önkormányzat konditerem kialakításáról gondoskodott. Költsége: 15 000 000 Ft.

 

Útfelújítás

Kormányzati támogatással az önkormányzat gondoskodott a Kossuth utca felújításáról.

Költsége: 19 000 000 Ft.